موقعیت شما : صفحه اصلی » کارآموزان
  • شناسه : 2250
  • 10 تیر 1398 - 12:32
  • 2857 بازدید
نحوه صدور پروانه کارآموزی

نحوه صدور پروانه کارآموزی

قابل توجه کارآموزان محترملطفاً جهت تسریع در صدور پروانه ی کارآموزی به موارد ذیل  دقت کنید :۱-در صورتی که تاکنون به عنوان شخص حقیقی نسبت به افتتاح حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام نکرده اید به فوریت با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اقدام لازم را معمول دارید تا امکان فعال شدن پروانه شما جهت فعالیت در […]

قابل توجه کارآموزان محترم
لطفاً جهت تسریع در صدور پروانه ی کارآموزی به موارد ذیل  دقت کنید :
۱-در صورتی که تاکنون به عنوان شخص حقیقی نسبت به افتتاح حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام نکرده اید به فوریت با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اقدام لازم را معمول دارید تا امکان فعال شدن پروانه شما جهت فعالیت در دادگاه ها فراهم گردد .
۲-فرم معرفی وکیل سرپرست و فرم پیشنهاد موضوع سمینار را دریافت کرده و نسبت به تکمیل و تحویل آن به مرکز اقدام نمایند .
۳-پروانه کارآموزی با اخذ رسید و در قبال پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال تحویل کارآموز می شود تا از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ابطال تمبر تا تاریخ مشخص ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ و همچنین اخذ مهر و امضای وکیل سرپرست و الصاق عکس مطابق مقررات اقدام نموده و پس از آن دفترچه را به مراکز مسترد نمایند .
۴-مراکز نسبت به صدور پروانه های کارآموزی و تسلیم آن به کارآموزان در قبال اخذ رسید اقدام خواهند کرد .

کمیسیون کارآموزی مرکز