مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان - مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان

اختبار

بیست و هشتمین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز سه شنبه مورخه ۲۶ بهمن ماه۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد . متقاضیان با... (ادامه مطلب)

نتیجه بیست و هفتمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۵/۰۹/۲۲)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و هفتمین دوره اختبار ، مورخه۱۳۹۵/۰۹/۲۲ جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی... (ادامه مطلب)

بیست و هفتمین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز دوشنبه مورخه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد . متقاضیان با در... (ادامه مطلب)

نتیجه بیست و ششمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۵/۰۴/۳۱)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و ششمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۵ /۰۴/۳۱جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران... (ادامه مطلب)

بیست و ششمین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز پنج شنبه مورخه ۳۱ تیرماه ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد . متقاضیان... (ادامه مطلب)

نتیجه بیست و دومین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۱۲/۱۷)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و دومین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۷جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی... (ادامه مطلب)

بیست و دومین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز دوشنبه مورخه ۱۷ اسفند ماه ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد . متقاضیان... (ادامه مطلب)

نتیجه بیست و سومین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۱۰/۲۸)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیستمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان... (ادامه مطلب)

نتیجه بیست و یکمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۰۳/۱۷)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و یکمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۱۷جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی... (ادامه مطلب)

بیست و یکمین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز یکشنبه شنبه مورخه۱۷  خرداد ماه ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد . متقاضیان... (ادامه مطلب)

نتیجه بیستمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۰۲/۱۳)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیستمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان... (ادامه مطلب)

نتیجه نوزدهمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۳/۱۱/۰۸)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه هجدهمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان... (ادامه مطلب)