ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸

به اطلاع وکلا و کارآموزان محترم می رساند:برنامه کامل نیمه دوم سال ۱۳۹۸ وکلا و کارآموزان به شرح پیوست می باشد.مستدعیست در تاریخ و زمانهای اعلام شده از ساعت ۸:۳۰الی ۱۲:۳۰  در واحد ارشاد ومعاضدت  معین شده حضور بهم رسانید.سایر واحدهای ارشاد های که در لیست ذکر نگردیده اند طبق برنامه سابق در واحدهای اعلام […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به توضیح […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در سه ماه دوم سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به توضیح […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به توضیح […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۶

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به […]

برنامه جدید واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان ابلاغیه اول خرداد ۱۳۹۶

به اطلاع آن دسته از وکلایی که در واحد ارشاد ومعاضدت دادگستری همدان ارائه مشاوره می نمایند می رساند:با عنایت به گزارش دفتر بازرسی ویژه مرکز و گزارش مستمر از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان و عدم حضور وکلای محترم به صورت منظم در این واحد که باعث اختلال در انجام خدمات رسانی گردیده […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۶

ضمن تبریک سال نو ، به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در روزهای تعیین شده از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ در واحدهای مربوطه  حاضر گردند. پیشاپش از […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۹۵ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در روزهای تعیین شده از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه  حاضر گردند. پیشاپش از همکاری کلیه وکلا محترم  سپاسگزاریم. […]

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ (بروزرسانی گردید)

اطلاعیه ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۹۵ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در روزهای تعیین شده از ساعت ۸/۳۰ الی […]

برنامه ارشاد و معاضدت قضائی صالح آباد

با استعانت از خداوند متعال برنامه ارشاد و معاضدت قضائی صالح آباد در سال ۱۳۹۴از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۴لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴لازم الاجراست  .وکلاء محترم می توانند جهت مشاهده برنامه یکساله ارشاد و معاضدت که در قالب فایل PDF  می باشد از طریق لینک های زیر دانلود  و مشاهده فرمایند. لازم به توضیح […]

برنامه ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری شهرستان گل تپه – ۱۳۹۴

با استعانت از خداوند متعال  برنامه ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری شهرستان گل تپه در سال ۱۳۹۴از تاریخ ۱۵فروردین ماه ۱۳۹۴لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ لازم الاجراست  .وکلاء محترم می توانند جهت مشاهده برنامه یکساله ارشاد و معاضدت که در قالب فایل PDF  می باشد از طریق لینک های زیر دانلود  و مشاهده فرمایند. لازم […]