مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان - مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان

ارشاد و معاضدت

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در سه ماه دوم سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۶

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.  خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده... (ادامه مطلب)

برنامه جدید واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان ابلاغیه اول خرداد ۱۳۹۶

به اطلاع آن دسته از وکلایی که در واحد ارشاد ومعاضدت دادگستری همدان ارائه مشاوره می نمایند می رساند:با عنایت به گزارش دفتر بازرسی ویژه مرکز و گزارش مستمر از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان و عدم حضور وکلای... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۶

ضمن تبریک سال نو ، به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه دوم سال ۹۵ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است. خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در روزهای تعیین شده از ساعت... (ادامه مطلب)

ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ (بروزرسانی گردید)

اطلاعیه ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۹۵ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده... (ادامه مطلب)

برنامه ارشاد و معاضدت قضائی صالح آباد

با استعانت از خداوند متعال برنامه ارشاد و معاضدت قضائی صالح آباد در سال ۱۳۹۴از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۴لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴لازم الاجراست  .وکلاء محترم می توانند جهت مشاهده برنامه یکساله ارشاد و معاضدت که در قالب فایل... (ادامه مطلب)

برنامه ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری شهرستان گل تپه – ۱۳۹۴

با استعانت از خداوند متعال  برنامه ارشاد و معاضدت قضائی دادگستری شهرستان گل تپه در سال ۱۳۹۴از تاریخ ۱۵فروردین ماه ۱۳۹۴لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ لازم الاجراست  .وکلاء محترم می توانند جهت مشاهده برنامه یکساله ارشاد و معاضدت که در... (ادامه مطلب)

برنامه ارشاد و معاضدت قضائی شهرستان ملایر – ۱۳۹۴

و هوالبصیر با استعانت از خداوند متعال برنامه ارشاد و معاضدت قضائی شهرستان ملایر در سال ۱۳۹۴از تاریخ ۱۵فروردین ماه ۱۳۹۴ لغایت ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴لازم الاجراست  .وکلاء محترم می توانند جهت مشاهده برنامه یکساله ارشاد و معاضدت که در... (ادامه مطلب)