خدمات دندانپزشکی کلینیک تخصصی سیب

با عنایت به تفاهم نامه فی مابین این مرکز و مجموعه کلینیک دندانپزشکی سیب ،وکلا محترم می توانند با مراجعه به مرکز امور وکلا همدان و دریافت معرفی نامه از ۳۰ درصد تخفیف خدمات دندانپزشکی جهت خود واعضای خانواده بهره مند گردند.
آدرس کلینیک:خیابان پاستور-طبقه اول کلینیک کودکان-درمانگاه دندانپزشکی سیب
تلفن:۰۸۱۳۸۲۷۷۰۱۴
۰۸۱۳۸۲۷۱۹۵۱
تعرفه های مصوب به پیوست ضمیمه می گردد.

.