نتیجه بیستمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۰۲/۱۳)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیستمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان مراجعه فرمایند.جهت مشاهده نتیجه اختبار خود لطفاً به آدرس www.exam.westlawyer.ir مراجعه فرمایید.

۱-خدیجه شیری
۲-حلیمه ثانی حیدری

کمیسیون اختبار

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.

.