اعلام نتایج کلاسهای ارتقاء به پایه یک وکلاء (دوره هفتم)

به اطلاع کلیه وکلاء شرکت کننده در کلاسهای ارتقاء به پایه یک (دوره هفتم) می رساند : جهت مشاهده نتیجه دوره ارتقاء خود  از طریق آدرس : www.exam.westlawyer.ir با وارد نمودن مشخصات خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است وکلاء محترم پس سپری شدن دو سال از صدور دفترچه پایه دو خود نسبت به اعلام به مرکز جهت صدور پروانه پایه یک خود اقدام نمایند.

کمیسیون ارتقاء

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.