بیست و یکمین دوره اختبار کارآموزان وکالت

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت استان همدان می رساند : دوره اختبار بعدی در روز یکشنبه شنبه مورخه۱۷  خرداد ماه ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰  صبح در محل مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان برگزار می گردد .

متقاضیان با در دست داشتن معرفینامه از معاونت محترم آموزش و اصل و چک نویس گزارشات و CD (دو نسخه) جهت ثبت نام  صبح ها از ساعت  ۸:۳۰ لغایت  ۱۴ به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان واقع در همدان ،خیابان پاستور ،بالاتر از اورژانس مراجعه نمایند.

کمیسیون اختبار

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.