موسسه زبان کیش

قابل توجه وکلاء محترم :

موسسه زبان کیش ، با تخفیف ۲۰ تا ۳۵ درصد آماده ثبت نام از وکلاء و خانواده محترمشان می باشد . جهت دریافت معرفی نامه به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان مراجعه فرمایید.

روابط عمومی

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.