ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵ (بروزرسانی گردید)

اطلاعیه
ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه اول سال ۱۳۹۵
به اطلاع کلیه وکلا محترم استان همدان می رساند: برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماهه اول سال ۹۵ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم گردیده است.
خواهشمند است وکلا محترم ضمن ملاحظه در روزهای تعیین شده از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ در واحدهای مربوطه  حاضر گردند.
پیشاپش از همکاری کلیه وکلا محترم  سپاسگزاریم.

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادگستری و دادسرای شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگاه خانواده شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دفتر امام جمعه محترم شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت حوزه علمیه شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت آسایشگاه حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان همدان


دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادگستری و دادسرای شهرستان ملایر


دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگستری شهرستان نهاوند

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگاه عمومی بخش خزل (فیروزان)


دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگستری شهرستان اسدآباد (بروزرسانی گردید)


.