نتیجه بیست و دومین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۴/۱۲/۱۷)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و دومین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۱۷جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان مراجعه فرمایند.جهت مشاهده نتیجه اختبار خود لطفاً به آدرس www.exam.westlawyer.ir مراجعه فرمایید.

۱-ماشاءاله سهرابی ۲-مرتضی فقیری ۳-غلامرضا رمضانی ۴-علیرضا عابدی ۵-سیدهادی طاهری فبض

 

کمیسیون اختبار

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.