نتیجه بیست و ششمین دوره اختبار کارآموزان وکالت (۱۳۹۵/۰۴/۳۱)

با استعانت از خداوند متعال نتیجه بیست و ششمین دوره اختبار ، مورخه ۱۳۹۵ /۰۴/۳۱جهت اطلاع ارسال میگردد: افراد قبول شده جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش دادگستری کل استان،از روز تعیین شده به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان مراجعه فرمایند.جهت مشاهده نتیجه اختبار خود لطفاً به آدرس www.exam.westlawyer.ir مراجعه فرمایید.

۱-زهرا زریون ۲-محمد جعفر ابراهیمی ۳-فرهاد مصلحی

کمیسیون اختبار

مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.