دوره آموزشی و ضمن خدمت بررسی تحلیلی و کاربردی شروط باطل و تاثیر آن در عقد

به اطلاع کلیه وکلای محترم می رساند:
دوره آموزشی و ضمن خدمت”بررسی تحلیلی و کاربردی شروط باطل و تاثیر آن در عقد”با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر خسرو حکیمی،عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و مشاور محترم رئیس قوه قضائیه، در مورخ ۹۵/۰۴/۲۴(پنجشنبه) راس ساعت ۱۴ در سالن دادگستری همدان،برگزار می گردد.حضور کارآموزان و وکلا محترم در این دوره الزامیست.

.