برنامه جدید واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان ابلاغیه اول خرداد ۱۳۹۶

به اطلاع آن دسته از وکلایی که در واحد ارشاد ومعاضدت دادگستری همدان ارائه مشاوره می نمایند می رساند:با عنایت به گزارش دفتر بازرسی ویژه مرکز و گزارش مستمر از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری همدان و عدم حضور وکلای محترم به صورت منظم در این واحد که باعث اختلال در انجام خدمات رسانی گردیده است: از مورخ ۹۶/۰۳/۰۱ تا مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ هر روز دو نفر وکیل در واحد مزبور مستقر و ارائه مشاوره خواهند نمود.لذا وکلایی که برنامه ارشاد آنان در دادگستری همدان بوده لازم است طبق برنامه جدید از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ در واحد مزبور حاضر گردند. جهت دریافت برنامه لینک زیر را دانلود نمایید.

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادگستری شهرستان همدان

.