دوره آموزشی و ضمن خدمت بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته در حقوق تجارت

دوره آموزشی و ضمن خدمت ؛ بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته در حقوق تجارت با حضور دکتر حاجعلی(دادیار داسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل امور تصفیه ورشکستگی قوه قضائیه)
زمان:چهارشنبه ۹۶/۴/۱۴،از ساعت ۱۵
مکان:سالن اجتماعات دادگستری کل استان همدان

حضور کلیه وکلا و کاراموزان محترم در این جلسه الزامیست

.