ابقاء احکام روسای شعب رسیدگی به تخلفات مرکز امور وکلاء همدان

به گزارش لایرنیوزh-طی احکامی که از سوی ریاست مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه استان همدان ،صادر گردید، روسای شعب رسیدگی به تخلفات مرکز امور وکلا همدان به مدت یکسال دیگر،ابقا گردیدند. به موجب این احکام:
-جناب آقای شهاب انصافیان(وکیل محترم پایه یک دادگستری) به عنوان رئیس شعبه اول
– سرکار خانم افسانه سالاری اخگر(وکیل محترم پایه یک دادگستری) به عنوان رئیس شعبه دوم
-جناب آقای افشین مرادی(وکیل محترم پایه یک دادگستری) به عنوان رئیس شعبه سوم
– سرکار خانم مرضیه خانعلی پور(وکیل محترم پایه یک دادگستری)به عنوان رئیس شعبه چهارم
-جناب آقای محمود احمدی تجوید(وکیل محترم پایه یک دادگستری) به عنوان رئیس شعبه پنجم در مسئولیت خود به مدت یکسال ابقا گردیدند.

.