ابلاغیه برنامه ارشاد و معاضدت قضایی در شش ماه دوم سال ۱۳۹۶

به اطلاع وکلای محترم استان همدان می رساند : برنامه ارشاد و معاضدت قضاییی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به تفکیک حوزه های قضایی تنظیم  و ابلاغ گردیده است.
 خواهشمند است وکلا محترم ضمن دقت در تاریخهای اعلام شده ،راس زمان مقرر از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در واحدهای مربوطه حضور بهم رسانند.لازم به توضیح است با توجه به اعلام برنامه به واحدهای ارشاد و معاضدت، هیچگونه جابجایی در برنامه مذکور قابل اعمال نمی باشد.پیشاپش از همکاری کلیه وکلاء محترم سپاسگزاریم.

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادگستری شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادسرای شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگاه خانواده شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت بازداشتگاه شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت زندان شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت حوزه علمیه شهرستان همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دفتر نماینده محترم ولی فقیه امام جمعه  همدان

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادگستری شهرستان ملایر

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت  دادسرای شهرستان ملایر

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت زندان شهرستان ملایر

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگستری شهرستان نهاوند

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت زندان شهرستان نهاوند

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگاه عمومی بخش خزل (فیروزان)

دانلود برنامه ارشاد و معاضدت دادگستری شهرستان اسدآباد

.