اطلاعیه مهم در خصوص نحوه تمدید دفترچه وکالت

احتراماً به اطلاع می رساند نظر به اینکه تمدید دفترچه آن دسته از وکلای محترمی که مدت اعتبار دفترچه وکالتشان تا پایان آبان ماه ۱۳۹۶ یا تا پایان  آذر ماه  ۱۳۹۶  منقضی می شود می رساند از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ به همراه مدارک ذیل از ساعت : ۸:۳۰ لغایت ۱۴  به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان واقع در : همدان – ابتدای خیابان سعیدیه ، برج سعیدیه ، طبقه هشتم ، واحد ۸۰۵ مراجعه فرمایند . لازم به ذکر است زمان تعیین شده قابل  تمدید نمی باشد .مدارک مورد نیاز تمدید آ‌ذرماه ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد :

۱) اخد و تکمیل پوشه و فرم مخصوص تمدید دفترچه و فرم تعهدنامه و  عملکرد شش ماهه  از مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان

(دانلود فرم  مخصوص تمدید) و  (دانلود فرم عملکرد شش ماهه) و (دانلود فرم تعهدنامه)

۲) ارائه مفاصا حساب مالیاتی مربوط به پرداخت مالیات شغلی سال  ۱۳۹۴ از اداره دارائی حوزه قضائی فعالیت وکالتی ؛ حتماً تصویری از آن برای خود تهیه نمایید. ارائه اظهارنامه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

۳) اخذ گواهی حضور در واحد های ارشاد معاضدت قضایی  از حوزه قضایی مربوطه  و تایید آن توسط رئیس کمیسیون معاضدت قضایی مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان (شهرستانها مکلف به اخذ نامه از ریاست محترم دادگستری حوزه قضایی مربوطه خود می باشد همچنین در صورت حضور در چندین واحد ارشاد و معاضدت قضایی از آخرین تمدید تا کنون  موظف به اخذ گواهی حضور از تک تک واحد هایی ارشاد و معاضدت قضایی  الزامی می باشد. )

۴)پرداخت هزینه تمدید به شرح ذیل  :(ذکر نام و نام خانوادگی و کد شعبه و همچنین فتوکپی از فیش ها در دو نسخه الزامی است.)

الف) برای یکسال تمدید :

الف-۱) واریز هزینه حق عضویت به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصدهزار تومان به حساب شماره۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ سیبای بانک ملی بنام هیئت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه تهران ٖقابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واریز گردد.

الف-۲) واریز هزینه حق عضویت و خودیاری به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد هزار تومان به حساب شماره ۴۲۰۱۸۵۸۱۳۲۴۷۹۷۱بانک سرمایه ( از طریق دستگاه کارت خوان موجود مرکز ) به نام مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان( شرایط تقسیط تا پنج قسط برای وکلای تا چهار سال سابقه)

ب) برای دوسال تمدید :

ب-۱)واریز هزینه حق عضویت به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست هزار تومان به حساب شماره۰۱۰۵۴۹۷۶۵۶۰۰۵ سیبای بانک ملی بنام هیئت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء وکارشناسان قوه قضائیه تهران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واریز گردد.

ب-۲) واریز هزینه حق عضویت و خودیاری ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیون تومان به حساب شماره  ۴۲۰۱۸۵۸۱۳۲۴۷۹۷۱بانک سرمایه (  از طریق دستگاه کارت خوان موجود مرکز) بنام مرکز امور وکلاء ومشاوران حقوقی استان همدان (شرایط تقسیط تا پنج قسط برای وکلای تا چهار سال سابقه)

۵)  نقش تمبر در اولین صفحه سفید بعد از آخرین تمدید دفترچه وکالت ، منحصرا در دوائر نقش تمبر دادگستری :

الف) از بابت یکسال تمدید: ۱) پایه یک : ۸/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل هشتصد هزار تومان      ۲) پایه دو   :۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل پانصد هزار تومان

ب) از بابت دو سال تمدید:  ۱)پایه یک : ۱۶/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان     ۲) پایه دو:  ۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل یک میلیون  تومان

در صورت نداشتن پرونده پرسنلی در مرکز :

۷) تکمیل پرونده وکالتی با مدارک ذیلا  :

الف)  فتوکپی پروانه وکالت و دفترچه وکالت صفحه اول و صفحه آخرین تمدید   ب)  فتوکپی مدارک تحصیلی     ج)  چهار قطعه عکس پرسنلی پشت نویسی شده   د) کپی شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی    ه) آگهی تغییرات و روزنامه رسمی  ی) پرداخت هزینه حق عضویت و خودیاری

تبصره اول: پس از مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیچگونه مدرکی دریافت نمیگردد وکلا محترم در روزهای آغازین با مراجعه به اداره دارایی و ارشاد معاضدت حوزه قضایی مربوط خود  نسبت به دریافت گواهی های لازم اقدام نمایند.

تبصره دوم : در صورت نیاز به معرفی نامه به منظور مراجعه به اداره دارائی حوزه قضائی مربوطه و اخد مفاصا حساب مالیاتی به مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان مراجعه فرمایید.

تبصره سوم : عملیات تمدید پروانه وکالت بطور متمرکز در مرکز همدان پس از طی مراحل ذکر شده انجام خواهد شد و نماینده مرکز در تهران بصورت دستی هیچگونه مدارکی را از وکلا محترم دریافت و تحویل نخواهد شد.

تبصره چهارم : وکلا محترم جهت انجام مراحل تمدید میبایست همه روزه از تاریخ  ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴به آدرس همدان – ابتدای خیابان سعیدیه ، برج سعیدیه ، طبقه دهم ، واحد ۱۰۱۵ (مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان)  مراجعه فرمایند. خواهشمند است خارج از زمان های اعلام شده جهت تمدید اقدام نفرمایید.

تبصره پنجم :وکلا محترم در صورت هرگونه پرسش درساعات اداری میتوانید فقط با شماره ۳۸۳۱۱۳۴۸-۰۸۱و در ساعات غیر اداری ۱۷ الی  ۲۰ با شماره همراه — تماس حاصل فرمائید.خواهشمند است از هرگونه تماس با اعضای هیئت مدیره مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان جداً خودداری کنند.

تبصره ششم: وکلائی که تعویض دفترچه پایه دو به یک وکالتی همراه با تمدید دارند باید کلیه مدارک تمدید بانضمام آگهی تغییرات و  روزنامه رسمی و گواهی هفت روز ارشاد و معاضدت و دو قطعه عکس پرسنلی و  کپی پروانه وکالت و کارت ملی ،تکمیل فرم صدور دفترچه قبل از نقش تمبر جهت دریافت دفترچه پایه یک خام جهت نقش تمبر به مرکز مراجعه نمایند.

حضور شخص وکیل به همراه کارت ملی جهت انجام مراحل تمدید الزامی است.لازم به ذکر است در صورت نقص پرونده عملیات تمدید انجام نخواهد شد.

.