تغییر آدرس مرکز

به اطلاع  می رساند:
مکان مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان از طبقه دهم برج سعیدیه به طبقه هشتم برج سعیدیه واحد ۸۰۵ تغییر یافته است.
خواهشمند است  از مورخ ۹۶/۸/۱۳ جهت انجام هرگونه امور به واحد مذکور مراجعه فرمایند.
حوزه ریاست

مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان همدان

.