عرض تسلیت

هوالباقی
همکار محترم جناب آقای حسن قربانی
مدیر محترم امور ارشاد و معاضدت قضایی مرکز امور وکلای قوقضاییه استان همدان
خبر درگذشت همشیره گرامیتان باعث تاسف گردید ضمن عرض تسلیت برای شما و خانواده معظمتان صبر و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حوزه ریاست مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.