عرض تسلیت

هوالباقی
همکار محترم جناب آقای ناعمه
خبر درگذشت پدر گرامیتان باعث تاسف گردید ضمن عرض تسلیت برای شما و خانواده معظمتان صبر و برای آن مرحوم  علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حوزه ریاست مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی

استان همدان

.

.