کیف چرم (نرخ جدید)

به اطلاع وکلاء و مشاوران می رساند : نمونه کیف چرم در سه مدل با قیمت صد و پنجاه هزار تومان در مرکز موجود می باشد ، در صورت تمایل نسبت به پرداخت وجه و  ثبتنام اقدام فرمایید.

 

                   کمیسیون رفاه     /      روابط عمومی

                   مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی استان همدان

.